Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA na naší škole je určena pro žáky 1. stupně a dojíždějící žáky 2. stupně.

Svojí činnost zahajuje první den školního roku v 6.15 hodin a provoz je ukončen posledním školním dnem daného školního roku v 16.30 hodin.

 

Družina sídlí v pavilonu 1. stupně ZŠ. V této části se nachází všechna čtyři oddělení. V 1. oddělení mají své místo žáci 1. třídy, v druhém oddělení žáci 2. a 3. třídy. Ve 3. oddělení jsou žáci 3. třídy a 4. třídy a ve 4. oddělení jsou žáci 4. a 5. třídy Žáci vyšších ročníků zde mohou trávit čas do odjezdu autobusů. Provoz této školní družiny je zajištěn denně od 6.15 hodin do 16.30 hodin.

 

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Aktivity probíhají formou pravidelných nebo příležitostných činností. Školní družina zajišťuje přesun dětí navštěvujících zájmové kroužky při ZŠ.

 

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

ŠD Pražská ul. - 06.15 - 07.45 hod.
                              12.30 - 16.30 hod.
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

1. oddělení 1. A: ............................. Marcela Koudelová
2. oddělení 2. A: ............................ Mgr. Helena Hebelková
3. oddělení 3. A: ............................ Mgr. Zuzana Bosáková
4. oddělení 4. A, 5. A: .................... Judita Vejsová


Vnitřní řád školní družiny

Zprávičky naší Magdičky

Ahoj kamarádi,

začal nový školní rok a my jsme se tu opět sešli. Trošku jsme si lámali hlavičku a máme pro všechny zprávičku.

Kde, že je ten klub?
Tam, co roste velký dub.
Do světa všem vybubnujem,
že je tady prima každý den.
Hrajeme si, lumpačíme,
sportujeme, vyrábíme.
Bumtarata bubínek,
jmenujeme se DUBÍNEK.

Tak to je to sdělení ze čtvrtého oddělení.

Ahoj a ať se všem v novém školním roce daří!.