Rozvrh hodin 2017/18

  

První stupeň           Druhý stupeň
1.A            6.A  
2.A            6.B  
3.A            7.A  
4.A           7.B  
5.A            8.A  
            8.B  
            9.A  

          9.B  


.